Skip to main content

Vergeet uw RIZIV-tussenkomst niet!

Datum Friday 29 March Friday, 22nd February 2019
Organisator Curalia
Startuur vanaf 00:00
Locatie Brussel Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Apothekers
Elke apotheker die werkt in een voor het publiek opengestelde officina, een ziekenhuisapotheek of een laboratorium voor klinische biologie, heeft recht op het RIZIV-statuut mits hij aan een aantal voorwaarden voldoet.
Het gaat dit jaar om een bedrag van € 2.966, € 2.225 of € 1.483!

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst?
1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een welbepaald jaar (X), moet u dat volledige jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). 
2. Elk jaar moet u vóór 31 maart (jaar X+1) een aanvraag indienen voor de prestaties van het jaar X. Curalia zal u dit aanvraagformulier tijdig bezorgen. 
3. De prestaties in het kader van de conventie moeten gemiddeld minstens 19 uur per week bedragen (874 uur op jaarbasis). Voor het jaar dat u voor het eerst toetrad tot de conventie, wordt de tussenkomst proportioneel berekend in functie van het aantal maanden dat u geconventioneerd was. 

Indien u aan de voorwaarden voldoet, is het heel eenvoudig om het bedrag te verkrijgen. Vul hier het RIZIV aanvraagformulier in, en stuur het getekend terug (u mag ons ook een foto van het document per e-mail terugsturen!). Curalia zorgt voor de rest!

apo


Kinesisten
Elke geconventioneerde kinesitherapeut die werkt in het kader van de conventie en waarvan de prestaties niet terugbetaald worden in het kader van een forfait, heeft recht op de RIZIV-tussenkomst.
Op deze regel werd een uitzondering voorzien voor kinesitherapeuten die in medische huizen werken. Als hun individuele prestaties geregistreerd worden hebben ook zij recht op een RIZIV-tussenkomst. Uw statuut (zelfstandige, bediende of meehelpende echtgenoot) speelt hierbij geen rol.
Het gaat dit jaar om een bedrag van € 2.595, € 1.940 of € 1.468!

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst?
1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een welbepaald jaar (X), moet u dat hele jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie bij de toekenning van zijn eerste RIZIV nummer (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). 
2. Elk jaar moet u vóór 31 maart (jaar X+1) een aanvraag indienen voor de prestaties van het jaar X. Curalia zal u dit aanvraagformulier tijdig bezorgen en neemt de volledige administratie op zich. 
3. Sinds 2015, dient men tijdens jaar X minstens 1 500 M-prestaties of prestaties met een totale som van 36.000 M-waarden uit te oefenen om recht te hebben op een basis tussenkomst. Twee andere niveaus (boven 2.300 en 3.000 prestaties) geven recht op een hogere tussenkomst.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, is het heel eenvoudig om het bedrag te verkrijgen. Vul hier het RIZIV aanvraagformulier in, en stuur het getekend terug (u mag ons ook een foto van het document per e-mail terugsturen!). Curalia zorgt voor de rest!

kiné

 

Logopedisten
Elke geconventioneerde logopedist heeft recht op het RIZIV-statuut mits hij/zij aan een aantal voorwaarden voldoet. Uw statuut (zelfstandige, bediende of zelfstandige in bijberoep) speelt hierbij geen rol.
Het gaat dit jaar om een bedrag van € 1.250 of € 2.579!

Wat zijn de voorwaarden om te genieten van de RIZIV-tussenkomst?
1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een welbepaald jaar (X), moet u dat hele jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie bij de toekenning van uw eerste RIZIV nummer (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). 
2. Elk jaar moet u vóór 31 maart (jaar X+1) een aanvraag indienen voor de prestaties van het jaar X. Curalia zal u dit aanvraagformulier tijdig bezorgen en neemt de volledige administratie op zich. 
3. U dient tijdens jaar X minstens 900 R-prestaties of prestaties die minstens 15.750 R-waarden vertegenwoordigen geleverd te hebben om recht te hebben op een basis tussenkomst. Vanaf 2.000 R-prestaties of prestaties die minstens 35.000 R-waarden vertegenwoordigen heeft u recht op de volledige tussenkomst. Voor het eerste jaar dat u tot de RIZIV conventie toegetreden bent, is het aantal prestaties proportioneel aan het aantal maanden dat u toegetreden bent.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, is het heel eenvoudig om het bedrag te verkrijgen. Vul hier het RIZIV aanvraagformulier in, en stuur het getekend terug (u mag ons ook een foto van het document per e-mail terugsturen!). Curalia zorgt voor de rest!

apo


Zelfstandig verpleegkundigen
Elke geconventioneerde thuisverpleegkundige die zelfstandige in hoofdberoep is en tussen € 33.000 en € 150.000 per jaar aan het RIZIV factureert, heeft recht op de RIZIV-tussenkomst. 1 op de 7 zelfstandig verpleegkundigen dat recht heeft op deze tussenkomst vraagt het niet aan, en loopt dus jaarlijks ruim € 500 mis!
Het gaat dit jaar om een bedrag van € 521,16.
Indien u aan de voorwaarden voldoet, is het heel eenvoudig om het bedrag te verkrijgen. Vul hier het RIZIV aanvraagformulier in, en stuur het getekend terug (u mag ons ook een foto van het document per e-mail terugsturen!). Curalia zorgt voor de rest!

 

vpk

 

Artsen en tandartsen
Uw RIZIV procedure voor de aanvraag van de RIZIV Sociale voordelen begint op 1 april 2019. We houden u op de hoogte.