Skip to main content

12 December 2018

Huurder? Vergeet uw verplichte brandverzekering niet!

Vanaf 2019 geldt de verplichting voor huurders om zelf een verzekering tegen brand- en waterschade af te sluiten.

Een extra bescherming voor de huurder. Immers, als huurder kan u  aansprakelijk  gesteld worden voor schade die u aan anderen toebrengt, waaronder uw huisbaas en andere huurders in het gebouw.
Door het afsluiten van de verplichte brandverzekering verzekert de huurder niet enkel zijn inboedel, eventueel met diefstal, maar ook deze belangrijke huurdersaansprakelijkheid.

Wat als de verhuurder een brandverzekering voor de huurder heeft?  
De verhuurder-eigenaar kan een brandverzekering nemen voor het gebouw of de appartementen die hij verhuurt. De brandverzekering van de verhuurder dekt slechts de schade aan het gebouw, maar niet de inboedel van de huurder. 

Als huurder weet u niet of de eigenaar-verhuurder naar behoren is verzekerd. Als de eigenaar-verhuurder onderverzekerd is, dan kan hij zich tot de huurder wenden voor de schade die niet vergoed wordt door zijn eigen verzekeraar. Dit kan vermeden worden door expliciet in de huurovereenkomst op te nemen dat de eigenaar in geval van schade afstand van verhaal tegenover de huurder doet.  Veelal zal de verhuurder de extra premie die hij betaalt voor deze clausule doorrekenen aan de huurder.  
Als huurder heeft u  persoonlijke spullen en daar houdt de verzekering van de eigenaar-verhuurder helemaal geen rekening mee. Wil u dus uw inboedel beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, enz…. dan moet u hiervoor sowieso zelf een brandverzekering aangaan.

Een  eigen brandverzekering  blijft voor de huurder  de beste garantie om op beide oren te slapen!
Speciaal voor starters:  de complete woningverzekering van Curalia aan een uitzonderlijk en exclusief tarief!
Neem hiervoor contact met ons op.

 

Gerelateerd nieuws