Skip to main content

8 January 2019

Aanvraag RIZIV-bijdrage 2018: Curalia brengt alles in orde

Het bedrag van de RIZIV-tussenkomst hangt af van het aantal prestaties dat u geleverd hebt in het kader van het RIZIV.

Voor het jaar 2018, zou de RIZIV-bijdrage voor logopedisten € 1.250,78 of € 2.579,74 moeten bedragen en dit in functie van de prestaties die u uitvoert in het kader van het RIZIV. Deze prestaties kunnen berekend worden in aantal prestaties, of in R-waarden die deze prestaties vertegenwoordigen. U kunt kiezen welke formule voor u het meest voordelig is.
De minimum activiteitsdrempel is 900 prestaties of 15.750 R-waarden. Dit geeft recht op € 1.250,78. vanaf 2.000 prestaties (of 35.000 R-waarden) heeft u recht op € 2.579,74. Heeft u onvoldoende prestaties uitgevoerd wegens arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof? Mogelijk heeft u toch recht op de RIZIV-bijdrage, aangezien de activiteitsdrempel aangepast wordt in functie van uw arbeidsongeschiktheid.
U bent al lid bij Curalia? Dan heeft u normaal gesproken uw formulier voor het jaar 2018 al ontvangen.
U bent nog geen lid bij Curalia of heeft niets van ons ontvangen? Vul het formulier voor 2018 dan hier online in.
Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft.
Aarzel niet om andere logopedisten in uw omgeving over het RIZIV sociaal statuut aan te spreken: sommige logopedisten kennen het RIZIV sociaal statuut niet en lopen daardoor veel geld mis!

Gerelateerd nieuws