Skip to main content
Vanaf welke datum wordt de toetreding van een kinesitherapeut tot de RIZIV-conventie van kracht?

De toetreding wordt van kracht vanaf de datum waarop het RIZIV je toetredingsformulier ontvangt.

Uitzondering: Voor jonge kinesitherapeuten die hun toetreding tot de conventie opsturen binnen de zes weken na hun inschrijving bij het RIZIV (binnen de zes weken na ontvangst van hun RIZIV-nummer), wordt de toetreding van kracht op de datum van hun inschrijving bij het RIZIV. Indien zij willen dat hun toetreding tot de conventie op een andere datum ingaat, dan dienen ze dit expliciet te vermelden bij het versturen van de aanvraag tot toetreding.